1. 15. 4. 2017  -  CH vrh

       M: Eywy z Devonu

                                                              O: Cairo z Devonu

                        Chris                      Chikki

                        Chán Bert              Charlota

                                                        Chippi

                                                        Chelsea                            


                                                                společné foto
        1. 4. 2016  -  H vrh

    M: Anie z Devonu

                                                               O: Eldorado Danielas´Genus

                                       

                                       Hayko                   Hanny


                                Harry               Hessie

                                     Hokki                   Honny

                                     Hook                    Holli


    společné foto   

                               

     30 3. 2016  -  G vrh

M: Breisi z Devonu

                          O: Black Jack Bohemia Vulkan

Gaiko                 Goja
    Gucci                             


společné foto   1.  24. 3. 2015  -  F vrh

M: Anie z Devonu

O: Colorado Sprinte Danielas´Genus

Fido                  Fany
    Falco                Fanora
                          Frída
                        Fíbí
                           Fiona


společné foto
Fido


Falco


Fany


Fanora


Frída


Fíbí


Fionadalší fota
22. 2. 2014 - E vrh

m: Breisi z Devonu
o: Black Jack Bohemia Vulkan

Emir              Eywy

EMIR

EYWY

16. 5. 2013 - D vrh

m: Anie z Devonu
o: Black Jack Bohemia Vulkan


Dasty          Della
Diako          Densy
Dooki          Deyzi
Dooby         Daya

DASTYDAIKODOOKIDOOBYDELLADENSYDEYZIDAYA


18.3. 2012 - C vrh:


CAIRO
CERRI
CASSY
CARRA
CELLY
CORTIE
COREY


m: Anie z Devonu
o: Neneval Fan Mail

alt

alt30.1.2010 - B vrh:

BLEK
BOYD
BREISI


m: Jenny z Agova dvora
o: Dabbler Apríl V d Ń Oppasser

alt

alt

alt

alt

4.10.2008 - A vrh:

ANDY
AREK
ARES
AIRY
ANIE

m: Jenny z Agova dvora
o: Meinkismah's | Found My Thrill